Nasze priorytety

Od 1996 r. współtworzymy wnętrza wielu renomowanych firm na rynku polskim oraz zagranicznym, miejsc użyteczności publicznej, hoteli i restauracji.

Uważamy, że kluczem naszego sukcesu jest odpowiedzialność na wielu płaszczyznach:

  • personalnej– polegającej na doborze doświadczonych, zaangażowanych specjalistów, którzy w wieloaspektowym podejściu do powierzonego im zadania, wspierają Kontrahenta na każdym etapie projektu
  • artystycznej– polegającej na właściwej interpretacji oczekiwań Kontrahenta i wyrażeniu ich w formie odpowiednio dobranego, unikalnego projektu
  • ekonomicznej– polegającej na racjonalnym dysponowaniu przedstawionym budżetem
  • terminowej– opartej na utrzymaniu pracy w rytmie ustalonym z Kontrahentem

Uczestniczymy aktywnie w rozwoju naszych Kontrahentów, na dalszym etapie zapewniamy im serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz ciągłość produkcji.

Wirtualny spacer

Kraków

Warszawa

Katowice

Lublin