Skontaktuj się z nami

Logan Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000041923; NIP 679-15-10-863
Kapitał zakładowy- 50000PLN