Jak tworzy się autentyczny design? Czy ma on szanse konkurować z produktami odtwórczymi? Czy w  globalnym zalewie produktów naśladujących inne mamy szansę uciec przed uniformizmem?
Nasze 20-lecie stało się dla nas pretekstem do poszukania odpowiedzi na powyższe pytania. Wierzymy, że autentyczny design nie powiela, nie kopiuje, tylko znajduje nowe rozwiazania. Kładąc na warsztat graficzny kontekst powstawania foteli, które jak kamienie milowe wyznaczyły diagram naszej marki, chcemy wzbudzić refleksję na temat tego, ile wysiłku i emocjonalnego ładunku niesie ze sobą autentyczny design.
Wokół naszego projektu zgromadziliśmy odważne umysły, które nie boją się wyzwań i oryginalności.
Kreatywność to dla nich sposób na życie i odwaga inspirowania się wszystkim, co ich otacza.